Startavo VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ projektas „Mažiau galimybių – ne kliūtis!“

Švenčionių rajono jaunuolių iniciatyvinė komanda kartu su VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ pradėjo vykdyti solidarumo projekto „Mažiau galimybių – ne kliūtis!“ (toliau – Projektas) veiklas. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų pagal Europos solidarumo korpuso programą, Projekto Nr. 2023-3-LT02-ESC30-SOL-000180266.

Projekto tikslas – skatinti mažiau galimybių turinčio jaunimo nuo 16 m. iki 29 m. integraciją į visuomenę per pilietiškumą ir demokratiškumą, taip skatinant jų gebėjimus, reikalingus būti ir išsilaikyti bendruomenėje.

Projekto uždaviniai:

– suburti didžiausią poreikį projekto veikloms turinčius mažiau galimybių turinčius jaunuolius bendroms, su jaunuoliais (be minėtų problemų), veikloms;

– suteikti galimybes tikslinei grupei dalyvauti projekto veiklose;

– skatinti mažiau galimybių turinčio jaunimo integraciją į visuomenę įvairiais aspektais;

– ugdyti bendruomenės toleranciją visiems ją sudarantiems asmenims vienodai, nepriklausomai nuo jų gebėjimų.

Projekto dalyviai – 14 jaunuolių (16–29 m. amžiaus), iš kurių 7 jaunuoliai, turintys mažiau galimybių.

Projekto trukmė 2024 m. kovo mėn. – 2025 m. vasario mėn.

Siekiant padėti mažiau galimybių turinčiam jaunimui visapusiškai integruotis į visuomenę, projekto metu planuojamos vykdyti skirtingos veiklos: mokymai, skirti supažindinti tikslinę grupę su pilietiškumu ir demokratija; praktinės užduotys bei simuliaciniai žaidimai; psichologo individualios ir grupinės konsultacijos; įvairios išvykos ir žygiai, kurie skatins ne tik pilietiškumą ir demokratiją, bet kartu ir tvarų aplinkai elgesį.

Projekto metu planuojami pasiekti rezultatai:

– suburta nedidelė, tačiau tolerantiška viena kitiems bendruomenė,

– padidėjusi Švenčionių mieste gyvenančio, mažiau galimybių turinčio jaunimo, integracija į vietos bendruomenę;

– teigiamai pakitęs Švenčionių miesto bendruomenės požiūris į mažiau galimybių turinčius jaunuolius;

– išugdyti nauji tikslinės grupės gebėjimai ir išplėstas jų požiūris į supančią bendruomenę ir gyvenimą;

– sumažinta atskirtis tarp jaunimo, turinčio skirtingas galimybes. Projektas grindžiamas Europos solidarumo korpuso tikslais ir principais, o ypač solidarumu. Projekto veiklos ne tik didins mažiau galimybių turinčio jaunimo, integraciją į vietos bendruomenę, keis bendruomenės požiūrį, spręs Švenčionių miesto ir seniūnijos problemą, bet ir kurs Europos pridėtinė vertę – ugdys įtraukiančią visuomenę (vadovaujamasi Europos Sąjungos jaunimo strategijos 3 tikslu), padės kovoti su klimato kaita.