Rajonas keičiasi į gerąją pusę, nesikeičia tik senieji tarybos nariai…

Galina ROMANOVA

Apie Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio š. m. vasario 2 d., maloniąsias dalis (2016 m. Kalėdinio konkurso nugalėtojų ir sportininkų apdovanojimus) rašėme praėjusiuose laikraščio numeriuose. Šiandien siūlome pamąstyti apie kelis kitus aptartus klausimus bei dėl jų priimtus sprendimus. Pradžioje taip pat norisi pabrėžti, kad apie svarbiausias gyventojams temas – strateginius veiklos planus: UAB „Vilniaus vandenys“, tiksliau – ką konkrečiai šis UAB įgyvendins Švenčionių rajone 2017-2019 m., ir ką per tą patį 3-jų metų periodą ketina įgyvendinti savivaldybė pagal Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus parengtą planą – atskirose publikacijose.
Taip pat mažiau paliesime tuos klausimus, dėl kurių tarybos narių nuomonė buvo vieninga, o apsistosime ties tais, kurie iššaukė diskusijas ir netgi aštrius ginčus.
Posėdyje dalyvavo 23 iš 25 esamų tarybos narių, dėl svarbių priežasčių nedalyvavo Jolanta Olechnovič ir Vytautas Vigelis.

Opozicija – prieštarauja pačių priimtoms nuostatoms

Daug ginčų sukėlė Verslo plėtros fondo nuostatų pasikeitimai. Pokyčių esmė: maksimalią paramą vienam gavėjui padidinti iki 5 tūkst. eurų (buvo 3 tūkst. eurų), paramą vienas ir tas pats pareiškėjas gali gauti 1 kartą per 2 metus, ataskaita apie lėšų panaudojimą turi būti pristatyta mėnesio bėgyje (buvo 3 mėnesiai). Čia kai kurie tarybos nariai ėmė kelti klausimą apie tai, kad nuostatuose reikia įtvirtinti reikalavimą viešai skelbti paramos gavėjus ir jiems skirtas sumas. Pranešėja Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, išreiškė nuomonę, kad to daryti neverta, kaip, kad pavyzdžiui, viešai neskelbiami ir pašalpos gavėjai.
Vykstant debatams nuspręsta skelbti paramą gaunančias įmones be jiems skirtų sumų.
Vėliau dar daugiau ginčų kilo dėl Verslo plėtros fondo lėšų panaudojimo 2016 m. ataskaitos, kurią pateikė Verslo plėtros komisijos pirmininkė tarybos narė Janina Deveikienė. Opoziciniai tarybos nariai reikalavo „iššifruoti“, kas tie 24 paramos gavėjai, bendrai gavę 25 tūkst. eurų lėšų. Atsakymas, 8 subjektai gavo 9100 eurų naujų darbo vietų kūrimui, 16 subjektų – 15900 eurų naujų technologijų diegimui, kad jų tarpe nėra tarybos narių – tenkino ne visus.
Tarybos narys Vytautas Bulka priminė, kad praėjusiais metais jis apskundė Valstybinei tarnybinės etikos komisijai (VTEK) „apdovanojusius save“, suprask – skųsis ir toliau…
J. Deveikienė ne be pagrindo atkirto: per 4 kadencijas gerai įsisavino buvusių valdančiųjų kursą (tame tarpe – ir V. Bulkos), anksčiau ši parama nė karto nebuvo viešinama, todėl pasiūlė rašyti užklausas, į kurias bus išsamiai atsakyta.
Meras Rimantas Klipčius apibendrino: dėl viešinimo reikia praplėsti nuostatus, patvirtinti naują ataskaitos formą, kam reikalinga pristatyti naują sprendimo projektą – „siūlykite, keiskite, į pageidavimus bus atsižvelgta“, galiausiai – ir dabar galima tiesiog užeiti į Finansų skyrių ir gauti dominančią informaciją.
Ataskaita patvirtinta 15 balsų.

Verslas + politika – ir teismų galo nematyti…

Debatuose dėl ataskaitos apie paramą verslininkams pasisakė daugelis tarybos narių. Pavyzdžiui, Konstantas Ramelis siūlė jos nepatvirtinti, nes esą nėra žinoma ne tik kam skirta parama, bet ir kam ir dėl kokios priežasties atsisakyta ją suteikti. Esą, jis kreipsis į Vyriausybės atstovą, kad apskųstų ataskaitos patvirtinimą.
Ką gi, panašu, skųstis, tuo pačiu – dažnai ir stabdant rajono vystymąsi (kaip žinia, kai yra pradedamas koks nors teisinis procesas ar kitas tyrimas, atitinkamos instancijos stabdo pradėtus darbus) opozicijai tapo normalu… Ar tik ne tam, kad vėliau šauktų: valdžia žadėjo permainas, o jų nėra? Maža to, V. Bulka paminėjo netgi tai, iš kur ji gauna adrenalino…
Kas liečia K. Ramelio pasisakymus, tai meras nepamiršo jo paklausti: argi jis nemato panašumo su tuo, kad V. Bulka neteikia savivaldybei ataskaitų apie tai, kaip panaudotos didžiulės savivaldybės keleivių pavėžėjimui skirtų dotacijų lėšos? „Akcininkas-tarybos narys naudojasi biudžeto lėšomis. Prezidentė pabrėžė, kad verslininkas-politikas turi atskirti verslą nuo politikos, o mūsų rajone jie sutapatinti“, – apie V. Bulkos verslą kalbėjo meras.

Paaiškėjo, kad pozicijoje – ir visi „nepriklausomieji“

Esant tokiam balsavimui, kai ataskaitos nepalaikė net Verslo plėtros komisijos narys (keista, kad nedalyvavo jam patikėtame darbe…), prieita iki koalicijos išaiškinimo, kuo taryboje yra save nepriklausomais laikanti Valstiečių ir žaliųjų frakcija, o taip pat tarybos narys Darius Velička. Teisininkas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Vygandas Kastanauskas, suprantamai paaiškino: kas viešu pareiškimu nedeklaravo, kad yra opozicijoje, nors ir nedalyvauja vykdomosios valdžios kūrime ir nedeleguoja kandidatūros į mero pavaduotojo postą, priskiriamas valdančiajai daugumai. Dėl šios priežasties meras pasidžiaugė, kad ­valdančioji koalicija pasipildė 5-iais tarybos nariais.

Dėl naujos šalies valdžios malonės papildomas pajamas praras apie 300 žmonių

Tvirtinant Viešųjų darbų programą aikštėn išlindo bedarbiams labai nemalonus, naujos šalies valdžios „nuleistas“ faktas. Visų pirma, programą galima suplanuoti tik iki š. m. liepos 1 d., o vėliau Užimtumo rėmimo įstatymas ir socialinis modelis keisis. Antra – finansavimas: kaip yra žinoma, Viešųjų darbų programą savivaldybė įgyvendina su partneriu – teritorine darbo birža. Biržai skirtas finansavimas labai stipriai apkarpytas – 98208 eurų (2016 m. – 358,97 tūkst. eurų). Iš jų savivaldybės lėšų – 42 408 eurų (2016 m. – 155 tūkst. eurų).
Šiais metais laikiniesiems darbams (iki 2 mėnesių) bus priimta ne mažiau 85 asmenų. Bet tai yra labai mažai palyginus su 2016 m.: buvo planuota įdarbinti 350 asmenų, o įdarbinta 378 darbo ieškantys asmenys. Reiškia, šiais metais pajamų negaus apie 300 (!) socialiai pažeidžiamų asmenų, anksčiau gaudavusių nors laikinus darbus. Dėl šios priežasties meras R. Klipčius, pabrėždamas programos svarbą rajonui, apgailestavo, kad po pusmečio gali atsirasti socialinė problema.

3 mobilios komandos – pagalbai namuose seniems ir neįgaliems

Taryba leido Švenčionių socialinių paslaugų centrui įsigyti 3 lengvuosius automobilius ne brangesnius kaip po 17,4 tūkst. eurų. Jie bus įsigyti ES lėšomis ir įgyvendinant projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“.
Pagal projektą bus suburtos 3 mobiliosios komandos, kurios Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Pabradėje teiks integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią, bei konsultacinę pagalbą jiems ir jų šeimų nariams.

Netikėti prieštaravimai

Iš Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių, kuriems 2016 metais buvo taikomas 3 procentų  nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo išbrauktas tarybos nariui V. Bulkai priklausantis šaudyklos pastatas, buvęs Lentupio g 32A, Švenčionyse, nes savininkas pastatą nugriovė dar 2016 m. vasarą, kaip paaiškino – tinkamai išvežtos ir atliekos. Viskas čia kaip ir gerai, bet intriga kitkame – netikėtai buvo išsakyta keletas prieštaringų nuomonių. Vicemeras Kęstutis Trapikas siūlė „vardan teisingumo atsiprašyti V. Bulkos“ ir už pusmetį neskaičiuoti jam minėto mokesčio, …kuris tokiam stambiam verslininkui nėra nepakeliama suma (3 eurai su centais). Meras R. Klipčius, savo ruožtu, pasiūlė V. Bulkai pagalvoti ir apie apleisto pastato nugriovimą Šventos kaime, kuris gadina bendrą Aukštaitijos perlo – Sirvėtos regioninio parko vaizdą.

Meras ragino neskaldyti rajono

Dar daugiau prieštaravimų išlindo į dienos šviesą tvirtinant Švenčionių rajono kultūros ir meno tarybos sudėtį. Vidai Rastenienei nepatiko, kad joje bus du vienos šeimos nariai (abu talentai savo srityse – Lolita ir Bronislovas Vilimai – aut. past.) arba du Švenčionių kultūros centro atstovai (svarbiausios rajono kultūros tvirtovės! – aut. past.). Čia meras pabrėžė, kad problemą mato ne asmenyse, o tame, kad taryba funkcionuotų: dirbtų ne taip, kaip buvo, kai kultūrai rajone vadovavo Danutė Vigelienė – nebuvo (bent niekur neužfiksuota) nei vieno posėdžio!
Nuo tarybos kandidatūrų aptarimo perėjo prie kitų klausimų. Sutikęs su patvirtintos tarybos profesionalumu, vicemeras K. Trapikas staiga išreiškė pakankamai aštrią kritiką dėl to, kad festivalis „Ežerų sietuva“, kurio krikštatėvis esą yra jis pats, šiais metais vyks ne prie Bėlio ežero, o „prie fabriko tvoros“ Pabradėje. Į šios vietos gynimą įsitraukė meras. „Neskaldykim rajono. Pabradė, Švenčionėliai, Švenčionys, Adutiškis, Prienai, Pašaminė, Zadvarninkai… – visi vienodi, ir visi mes atstovaujame visų Švenčionių rajono gyventojų interesus. Pabradė neblogesnė už kitus miestus. „Intersurgical“ neaptvertas tvora, o įsikūręs šalia ežero, gal už Bėlį didesnio. Nesikoncentruokime į vietą, festivalis vyko ir Švenčionių parke, ne prie ežero. Svarbiausia, kad jis praeitų šventiškai, kad atvažiuotų ir savo programas parodytų užsienio kolektyvai. Siūlau neskriausti Pabradės gyventojų. Kultūrą turime puoselėti visiems rajono gyventojams. O 20-asis, jubiliejinis festivalis „Ežerų sietuva“, vyks prie Bėlio“ – sakė R. Klipčius.

Svarbiausias dokumentas – strateginės veiklos planas

Nors su Švenčionių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu ir rajono biudžetu 2017 m. supažindinsime atskirai, keletas išreikštų minčių vis tik yra vertos dėmesio. Tarybos nariui Zenonui Zenkevičiui kilo klausimas, kodėl šalies valdžia taip sumažino finansavimą kultūros centrų Švenčionėliuose ir Pabradėje renovacijai, juk rajoną turėtų atstovauti netgi 4 Seimo nariai… Meras Rimantas Klipčius sutiko su juo ir pratęsė mintį: „Nurėžta 750 tūkst. eurų ir galima tik spėlioti, kur nusėdo šios lėšos…“. Jis kvietė sujungti jėgas, žadėjo raštiškai kreiptis į Seimą, Vyriausybę, Kultūros ministeriją, kad lėšos renovacijai atsirastų. Tai svarbu, žinoma, ir Švenčionėliams, kur renovuotas fasadas, liko vidaus darbai, bet dar svarbiau Pabradei, kadangi šio miesto kultūros centras glaudžiasi ir dirba, kur papuola – ir Pavoverėje, ir „Ryto“ gimnazijoje.
Už 3-mečio strateginio plano, paties svarbiausio dokumento, iš kurio formuojasi biud­žetas, parengimą, meras dėkojo vedėjai Vaidai Babrauskienei ir savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistams, programos koordinatoriams.

Paskutiniųjų dvejų metų biudžeto planai – viršyti

Buvo išklausytas 2017 m. rajono biudžeto projektas, kuris bus tvirtinamas š. m. vasario 24 d. Lengvai nustebino V. Rastenienė, pareiškusi, kad susilaiko nuo balsavimo už strategiją ir biudžetą todėl, kad… paprasčiausiai nesusipažino su 100-lapiu dokumentu. T. y. – buvusi patyrusi valdininkė nepasiruošė posėdžiui?
Nenustojo stebinti ir vicemeras K. Trapikas, kuris kalbėjo ne visai aiškius dalykus apie lėšų nurėžimą asignavimų valdytojams, apie geresnį lėšų generavimą, reiškė susirūpinimą dėl to, kad reikės surinkti 6 proc. daugiau gyventojų pajamų mokesčio, kvietė merą nusiteikti konstruktyviai…
Ir į šiuos pasisakymus, bei į vėliau posėdžio pabaigoje sekusį atskirą vicemero K. Trapiko pareiškimą meras atsakė pilnutinai.
– Esu socialiai ir finansiškai atsakingas už dirbančius žmones, už rajoną, kur jis atsidurs 2020 m., 2030 m. Kai nuo 2015 m. balandžio 18 d. nauja taryba pradėjo darbą, pradelsti įsiskolinimai sudarė 1 mln. 86 tūkst. eurų, t.y. rajonas buvo praskolintas 4 mln. litų. Eiti tuo nesėkmingu keliu – tai ne mūsų kelias, turime eiti fiskalinės drausmės keliu. Dabar savivaldybė niekam neskolinga. 2016 m. pabaigėme sėkmingai – biudžeto planas perviršytas 7,9 proc. (2015 m. – 5,1 proc.). Šios lėšos, pagrinde, panaudotos ilgalaikių paskolų apmokėjimams. (…) Matau, kad rajonas pasikeitęs į gerąją pusę. Matau pagerėjusį seniūnijų darbą. Nepasikeitė tik vienas dalykas – senieji tarybos nariai, saitais susieti su verslo grupuotėmis, bandančiomis paveikti valdininkus, įtakoti tarybos narius. (…) Neieškokime to, ko nėra. Galvokime ne apie rajono įmones, ne apie baldų įmones, o apie tai, kad viešieji pirkimai vyktų skaidriai, apie rajoną ir jo gerovę, – be kitų dalykų sakė meras Rimantas Klipčius.
Etape iki 2020 metų meras kvietė visus maksimaliai išnaudoti ES paramą, kadangi nuo minėtų metų Švenčionių rajonui, kaip ir visai Vilniaus apskričiai, maksimali ES parama gali būti nutraukta.

P.S. Kyla klausimas, su kuo dabar vicemeras K. Trapikas? Užimdamas tokį svarbų postą, skaldo valdančiuosius iš vidaus? Nors jis tikino, kad nepolitikuoja, kalbos priminė būtent tai. Apskritai, tai visame civilizuotame pasaulyje įprasta prieš viešai kritikuojant savo politiką – valdančiosios koalicijos, kuriai pats vis dar priklauso, reikėtų pradžiai atvirai pareikšti apie išėjimą iš šios koalicijos. T. y. – reikšti savo nesutikimus ne užuominomis ir viešais pareiškimais, o aiškiai, politiškai korektiškai, vienareikšmiškai ir skaidriai.
Taip pat kyla klausimas, tik kieno autorystė „Švenčionių krašto“ 2017 m. sausio 28 d. laikraščio, Nr. 8 straipsnyje „Renovacija pagal UAB „Švenčionių švara“, arba Žmonių apiplėšimas“ slepiama po pseudonimu „Tadas Urniežius“, o taip pat ir kituose šio laikraščio numeriuose po įvairiais inicialais.