Nuo parodos – iki meilės, supratimo ir žmogiškumo tarp žmonių ir tautų

Galina ROMANOVA

Praėjusį antradienį (sausio 31 d.) jauki Nalšios muziejaus salė buvo sausakimša: čia iškilmingai atidaryta visam pasauliui įdomi, o katalikams išvis ypatinga paroda – „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje“. Izraelio ambasados Vilniuje Misijos vadovo pavaduotoja Efrat Hochstetler, Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius, savivaldybės tarybos nariai, kiti visuomenės veikėjai ir tiesiog švenčioniškiai.

Apie tai, kaip Izraelio ambasadoje gimė idėja organizuoti tokią parodą ir išleisti ją „į kelionę“ po didžiuosius ir mažuosius Lietuvos miestus, papasakojo šios ambasados spaudos tarnautoja Liana Jagniatinskytė.

Meras Rimantas Klipčius pasidžiaugė tuo, kad visą laiką stiprėja draugystė tarp Izraelio ir Švenčionių rajono, tame tarpe – ir dažnai Švenčionių rajone viešinčio ambasadoriaus Amir Maimon dėka. Kalbant apie parodoje pavaizduotą Popiežiaus Pranciškaus vizitą Izraelyje, meras prisiminė šviesios atminties Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, kaip tik „aušroje, kai mes išsivadavom“, turint omenyje atgautą nepriklausomybę . Meras savo optimistinę kalbą užbaigė gražiu gestu – gėlių ir suvenyrų apie Švenčionis įteikimu pirmąkart rajone viešėjusiai Efrat Hochstetler.

Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro kalbėjo, pagrinde, apie Holokaustą, tuo pačiu pasidžiaugė tuo, kad padedant savivaldybei ir merui startavo visų nužudytųjų prie taip vadinamo poligono miške – tarp Švenčionėlių ir Šalnaičio ežero, atminties įamžinimo projektas. Ten, kiekvienam palaidotajam bendrame kape, bus pastatyti nedideli obeliskai, todėl M. Šapiro nepraleido progos paprašyti gyventojų pagalbos atsimenant jų vardus ir pavardes. O už parodos organizavimą pirmininkas dėkojo Nalšios muziejaus darbuotojoms, ypač – direktorei Alytei Šekštelienei ir istorikei Nadeždai Spiridonovienei. M. Šapiro savo kalbą užbaigė patetine gaida: Holokausto aukų atminimas visada išliks gyvųjų širdyse.

Izraelio ambasadoriaus pavaduotoja Efrat Hochstetler pratęsė mero mintį apie draugystės tarp valstybių ir miestų svarbą, parodos organizatoriams dėkojo už galimybę atvykti į Švenčionis, o pasisakymą pabaigė taip pat reikšminga fraze: „Tarp žmonių turi būti meilė, supratimas, žmogiškumas“.

Savo ruožtu, Nalšios muziejaus direktorė Alytė Šekštelienė pasidžiaugė galimybe jos vadovaujamoje įstaigoje eksponuoti tokią reikšmingą parodą, o jos organizatoriams atminčiai padovanojo muziejaus išleistą DVD kompaktinę plokštelę, kurioje įrašytos Švenčionių krašto sutartinės „Trys kartos“. Beje, šis diskas yra įtraukas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Nepamiršo A. Šekštelienė ir asmeniškai padėkoti merui R. Klipčiui, dėka kurio muziejuje eksponuojamos tarptautinę reikšmę turinčios parodos – neseniai apie Kroatiją, dabar štai – apie Popiežiaus Pranciškaus viešnagę Izraelyje. Direktorė patikino, kad šią parodą dar aplankys nemažai Švenčionių rajono gyventojų ir rajono mokyklų mokinių.

Izraelio ambasados atstovai už pagalbą eksponuojant parodas Švenčionyse, be jau išsakytų padėkų minėtiems asmenims, padėkojo ir dėl ligos negalėjusiam atvykti Švenčionių parapijos dekanui Medardui Čeponiui, linkėjo jam kuo greičiau pasveikti.

Iškilmingumo renginiui pridėjo muzikinis palydėjimas – mokytojų ir mokinių besimokančių Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje programa. Du mokytojos Virginijos Beržinskienės smuikininkų ansambliai „Tupi žvirblis kamine“ ir „Gama-džiazas“ atliko jausmingus kūrinius akomponuojant koncertmeisterei Marinai Tkačenko. Saksofonu, akomponuojant koncertmeisterei pianistei Ilonai Vinikaitei, gražia kūryba pradžiugino pučiamųjų instrumentų mokytojas Stasys Montrimas.

Trumpai apie vizitą ir parodą „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje“

2014 m. gegužę įvyko pirmasis Popiežiaus Pranciškaus, o išvis – ketvirtasis Vatikano vadovo apsilankymas Šventojoje Izraelio žemėje. Popiežiaus Prancičkaus vizitas sutapo su Popiežiaus Pauliaus VI istorinio vizito Izraelyje 50-siomis metinėmis.

Atvykusį Popiežių Ben Guriono oro uoste iškilmingai pasitiko tuometinis Izraelio prezidentas Šimonas Peresas. Vėliau popiežius vyko į Jeruzalę, kur Kristaus kapo bažnyčios kieme vyko istorinis Popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Konstantinopolio patriarchu Bartolomėju I, vėliau jie kartu meldėsi Kristaus kapo bažnyčioje. Tą pačią dieną Popiežius dalyvavo visuotiniame vyskupų susitikime. Antrąją viešnagės dieną Popiežius aplankė Šventyklos kalną, meldėsi prie Vakarinės sienos, susitiko su rabinu Avrahamu Skorka ir imamu dr. Omaru Ahmedu Aboudu. Šventasis Tėvas kartu su Prezidentu ir Ministru Pirmininku padėjo vainiką prie šiuolaikinio sionizmo įkūrėjo Theodoro Herzlio kapo. Jis apsilankė Jad Vašemo holokausto aukų muziejuje, kur dalyvavo atminimo ceremonijoje bei susitiko su Holokaustą išgyvenusiais asmenimis. Popiežius aplankė Izraelio vyriausiuosius rabinus, Prezidento rezidencijoje susitiko su tuometiniu šalies Prezidentu Šimonu Peresu, vėliau – ir su šalies Ministru Pirmininku Benjaminu Netanyahu. Savo vizito pabaigoje Popiežius lankėsi Getsemanės bažnyčioje ir aukojo šv. Mišias Paskutinės vakarienės menėje.

Dviejose dešimtyse dabartinės parodos nuotraukų pavaizduotos pačios įsimintiniausios šio vizito akimirkos.

Nalšios muziejuje Švenčionyse paroda bus eksponuojama iki kovo 1 d.

Autorės ir Virgilijaus CICĖNO nuotraukos.