Detektyvų kūrėja I. Pauliukevičienė nemato to, kas vyksta panosėje – akivaizdžių savo „finansininko“ V. Bulkos nusikalstamų veikų…

Įvykusi metamorfozė, kai „Švenčionių kraštas“ iš „gero laikraščio“ (taip visai netolimoje praeityje jo redakcija pati save „pakrikštijo“ ir matomiausiose vietose pakabintais plakatais pranešė visam rajonui) pavirto į paskalų, melo, pikto ir neparemtais faktais rajono valdžios šmeižimo šaltinį, matomai, skaitytojų jau nestebina. Bet greičiausiai, būtent tie geri prisiminimai apie sotų gyvenimėlį, kai ir direktorė, ir redaktorius, ir direktorės-redaktorės sūnus, ir kt. „maitinosi“ iš rajono biudžeto, faktiškai net nedirbdami savivaldybėje ar jos įmonėse (apie tai geriau už kitus žino dabartinis „ŠK“ autorius, tarybos narys Vytautas Bulka, kažkada išvilkęs šiuos faktus į dienos šviesą ir paviešinęs mūsų laikraščio puslapiuose), priverčia kurti realaus pagrindo neturinčius detektyvus. Paskutinio paviešinto Irenos Pauliukevičienės „detektyvo“, perpildžiusio ne tik valdininkų, bet ir daugelio skaitytojų, eilinių rajono gyventojų kantrybės taurę, esmę atskleisti leisime patiems jo „veikėjams“, kurių populiarumas pačiai „detektyvo“ autorei turbūt niekaip neduoda ramybės.

Jolanta JURKUVĖNIENĖ, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė: „Esu įsitikinusi, universitete mokė nerašyti netikrų, nepatikrintų naujienų“

Siūlau NETIKRŲ NAUJIENŲ AUTOREI I.Pauliukevičienei prieš rašant melą ir pyluojant purvus, pasidomėti tikrais faktais ir nekiršinti Vidutinės gyventojų, prisidengiant biudžetinėje įstaigoje dirbančiu(-čia) ir bijančiu(-čia) prarasti darbą žmogumi. Detektyvo, kaip Vidutinės mokyklos griovimo eigą įvardina I. Pauliukevičienė, „mašina“ jau buvo užvesta žymiai anksčiau (yra visi tai patvirtinantys dokumentai). Dar 2017 m. balandžio 13 d. Strūnaičio seniūnė R. Jastremskienė pateikė administracijos direktoriui prašymą dėl pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti Vidutinės mokyklos pastatą. 2017 m. gegužės 31 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, už kurį, beje, balsavo ir bendruomenės „Vika“ pirmininkas, patvirtintas šio pastato nurašymas.

2018 m. pradžioje rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius įtraukė į sąmatą pastato griovimą. Per Rudens šventę, kuri vyko 2018 m. spalio 21 d. Vidutinėje, šventėje dalyvavusi Strūnaičioseniūnėvisus susirinkusius informavo, kad spalio 24 d. bus skelbiamas konkursaspastato griovimui. Kad bendruomenėrinko parašus, kurie pateikti rajono savivaldybei 2018 m. spalio 22 d., taigerai, parodo bendruomenėsaktyvumą ir rūpinimąsi savo kaimu. Šioje vietoje, kaip ir I.Pauliukevičienė, siūlau sekti datas. Ir kas, jei ne I.Pauliukevičienė, „dirbusi“ daug metų Švenčioniųrajono savivaldybės administracijosStrateginio planavimo ir investicijųskyriuje, turėtų žinoti, kad per 1 dieną, netsurinkus 1000 parašų, tokie reikalai neišsisprendžia.Suprantu, kad I. Pauliukevičienė vadovaujasi vieno iš tarybos narių pozicija: „Rašyk bet ką, kvailas patikės, protingas supras“. Tai, anot rašinėliųrašytojos, Vidutinės kaime visi kvaili? Jei, pasak I.Pauliukevičienės, universitete mokėvengti kalbos šiukšlių, esuįsitikinusi, kad ten mokė ir nerašyti netikrų, nepatikrintų naujienų. Štai jums, gerbiami Vidutinės bendruomenės nariai, spręsti,kur pelai, o kur grūdai…

Zenonas ZENKEVIČIUS, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys: „Kuo daugiau žmonių tu apkaltinsi nebūtais dalykais, tai visa tai atsisuks prieš tave“

Eilinė Irutės haliucinacijos išraiška. Kitaip sakant, kaip atidirbti dabartiniamdarbdaviui. Sugalvok kaip apjuodint, apšmeižt ir savo laikraštuke rašyk. Nesupranta žmogus, kad kuo daugiau žmonių tuapkaltinsi nebūtais dalykais, tuo smarkiau visatai atsisuks prieš tave. Jie tave prakeiks ir jokia čia karma nepadės.

O kalbant apie Vidutinės senosios mokyklos nugriovimą, taigamta ją griauti pradėjo prieš kokius septynerius-aštuonerius metus. Tenka priminti, kad tuometu ta pati Irutė dirbo (nedirbo, o tik pinigusgavo) savivaldybės Strateginiame skyriuje ir jokiosproblemos nematė.

Beveik nuo šios kadencijos pradžios aš kartu su tarybos nare Jolanta Jurkuveniene vis primindavau apie egzistuojantį Vidutinės kaimo skaudulį. Kadangi mes abu esam susiję su šiuo kraštu (Jolanta gyvena Vidutinėje, aš gimęs Svitailškėje ir pirmas tris klases baigiau būtent senoje mokykloje), norėjosi kuo greičiu viską atlikti. Tačiau ne viskas taip paprasta, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Reikalinga organizuoti konkursą nugriovimui ir tas kainuoja nemažus pinigus. Žinant kokį „palikimą“ paveldėjom, kiek neatidėliotinų darbų laukė – tas aišku užtrūko. Organizavus konkursą, atsirado įmonė (nežinau nei pavadinimo, nei iš kur ji), kuri ir vykdė griovimo darbus. Ji turėjo utilizuoti ir įvairias statybines medžiagas. Tačiau, pasirodė, kad darbus vykdžiusi įmonė ne viską atliko sąžiningai. Kaltanėnų seniūnijoje buvo aptiktos statybinės atliekos (berods, du sunkvežimiai). Pasirodė, kad jos iš Vidutinės. Čia įsikišo aplinkos apsaugos tarnybos. Joms kilo įtarimų, kad statybinės medžiagos gali būti palaidotos buvusios mokyklos vietoje. Buvo pasitelkta technika – vyko kasinėjimai, tačiau įtarimai nepasitvirtino. Konkursą laimėjusi įmonė buvo priversta sutvarkyti ir Kaltanėnuose rastas atliekas. Tai čia va toks „detektyvas“.

Kas žino kainas – neaikčioja

Kaip matote, iš tikrųjų – jokio detektyvo. Po valdžios, kuri kontroliuoja, kaip atidirbami iš biudžeto gauti pinigai, įsikišimo priimtus įsipareigojimus blogai įvykdžiusi įmonė broką pašalino. Patys valdantieji (straipsnyje pavadinti „savivaldybės išrinktieji“) jokių atliekų niekur nepylė – ir vien tik dėl šio tiesioginio apkaltinimo jie galėtų „detektyvų“ autorei inicijuoti teisminį ieškinį dėl Švenčionių rajono savivaldybės dalykinės reputacijos žeminimo, arba bent jau kreiptis į žurnalistų etikos sargus… Tam laikraščiui tiesiog sekasi, kad niekas iki šiol to nepadarė, kaip sako – gaila brangų laiką gaišti, o ir tiesiog nenori jų purve terliotis… (O buvusioji valdžia save garsino vienu už kitą skambesniu skandalu, tad ir savo suteptą garbę dažnai bandė per teismus ginti, bet nei teismai, nei etikos sergėtojai nieko rimto neįžvelgė… sunku rasti tai, ko nėra!).

Dar belieka pridurti, kad aikčioti dėl darbų kainos mūsų laikais tikrai neverta. 12100 Eur, kuriuos už visus darbus užsiprašė UAB „Kaslita“ – buvo pati mažiausia pasiūlyta kaina. Kiti konkurso dalyviai (o jų buvo net 17!) prašė žymiai didesnių sumų, o vienas iš konkurso dalyvių svajojo už šiuos darbus gauti… beveik 100 tūkst. eurų! – štai čia jau galima būtų ir aiktelėti. (Pilnai tikėtina, kad prie senosios valdžios, prie kurios ir „detektyvo“ autorė į savo kišenę įsidėdavo apvalią sumą rajono gyventojų sunkiai uždirbtų ir mokesčių pavidalu į biudžetą įplaukusių lėšų, tiek ir būtų sumokėta…)

UAB „Svirka“ teritorijoje – plataus masto nelegalus biznis

O tikrasis mūsų dienų detektyvas – nelegalus iš rikiuotės išėjusių autobusų ardymo ir jų atliekų laidojimo biznis čia pat, UAB „Svirka“ teritorijoje, kurios savininkas ir direktorius yra ilgametis rajono tarybos narys Vytautas Bulka. Greičiausiai, dauguma rajono gyventojų matė per LRT lapkričio 22 d. 19 val. 30 min. transliuotą laidą „Specialusis tyrimas“. Aplinkos, o galimai ir žmonių nuodytojas – tokį V. Bulkos portretą atskleidė LRT žurnalistas Daumantas Butkus su kolegomis, daugybe liudininkų, buvusiais UAB „Svirka“ darbuotojais ir oficialiaisiais asmenimis – savivaldybės tarnautojais bei Lietuvos gamtos apsaugos tarnybomis.

Pasirodo, šis „teisybės ieškotojas“, visuomet ir visur kritikuojantis valdžią (tiesiog dėl to, kad pats labai į jąveržiasi?..), toli gražu pats ne toks jau krištoliškai tyras, kaip bando savereprezentuoti. Tiksliau net gi būtų pasakyti, kad pats jis iki ausų į mėšlą įklimpęs.Paaiškėjo, kad buvusio autobusų parko teritorijoje (Lentupio g. Švenčionyse),kurią mūsų herojus lengvatinėmis sąlygomis nuomojasi iš valstybės, jis išplėtė plataus masto nelegalų biznį.Maždaug pusės valandos trukmės reportaže viskas labai detaliai išdėstyta. Pagalbinis darbininkas AlgirdasUziela papasakojo, kokias užduotis gaudavo iš savodirektoriaus V. Bulkos: išardyti autobusus dalimis, viską išrūšiuoti,atliekas užkasti į žemę. „Žemė viską priims“ – ne sykį pabrėžė jis.Duobės buvo kasamos apie 4 m ilgio. Tą patįpaliudijo ir UAB „Svirka“ traktorininkas Genadijus Šapel, kuriam buvo įsakyta visą į duobes suverstą „turtą“ užkasti.

Reportaže taip pat pasisakė tarybos narė Janina Deveikienė, gavusi nuo darbininkų laišką, kuris ir davė paskatą tyrimui atlikti. Didelį susirūpinimą pareiškė ir rajono meras Rimantas Klipčius, nes netoli yra tūkstančiams gyventojų vandenį tiekiantis vandens bokštas. Meras taip pat pridūrė, kad bus atliekamas detalus tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ar tik daugelį metų keleivių vežimo paslaugas savivaldybei teikęs V. Bulka neįsivėlęs ir į kitas machinacijas: „Tos galimos atliekos, kurios gali būti ten užkastos, galėjo būti įtrauktos į įvairius dokumentus ir pateiktos savivaldybei sąskaitos, kaip pagrįstos išlaidos už utilizavimą, kurios turėtų būti nurašytos“, – svarstė meras. Kitaip tariant, galėjo būti ir taip, kad V. Bulka pateikdavo apmokėjimui ne tik sąskaitas už keleivių vežimą, bet ir už atliekų utilizavimą, ir gal net gi savivaldybė skyrė tam lėšų.

Bet V. Bulkos paruošta rajonui ekologinė bomba – tai dar ne viskas, kam pasiryžęs šis veikėjas. Pirmąją tyrimo dieną žurnalistai negalėjo patekti į UAB „Svirka“ teritoriją, trūko vieno svarbaus Vilniaus pareigūno parašo leidime. O kai antrąją dieną pagaliau jie kartu su Švenčionių rajono gamtos apsaugos agentūros specialistu – viršininku Mariumi Kriaučiūnu ir analogiškos Utenos rajono agentūros viršininku Eimantu Puodžiuku į teritoriją pateko, iš karto suprato: per naktį V. Bulka labai stengėsi paslėpti savo nusikalstamos veiklos pėdsakus. Tačiau vienos nakties tam buvo per mažai – tik pradėjus kasti iš po žemių pradėjo lįsti nesuskaičiuojami senų autobusų atliekų kiekiai…

…O dienos pabaigoje jis dar ir įsigudrino neteisėtai įkalinti šioje teritorijoje jo nešvarius darbelius tyrusius žurnalistus ir valdininkus, kurių išlaisvinimui teko pasitelkti policijos pajėgas.

V. Bulkos gynybos linija: pats – apie sąmokslo teoriją, jo bendražygė – naują insinuacijų porciją

Tyrimo eigoje V. Bulkos įprastinis pasitikėjimas savimi ir aplombas pamažu tirpo. Jo čia pat kuriamos versijos vis keitėsi. Atseit, jis nieko nežino, nieko negirdėjo, nurodymų dėl autobusų ardymo ir atliekų užkasinėjimo niekam nedavė! Esą, čia žiaurių intrigų, savivalės apsireiškimas, o gal būt netgi buvusių darbininkų kerštas… Suprask, sąmokslo teorija.

O neužilgo į savo „boso“ gynybos pozicijas vėl pasijungė… na, kas gi? – Žinoma, Pauliukevičienė! Pirmuose laikraščio puslapiuose spausdinti nedrįso, o visai toli, 9-o puslapio apačioje, š.m. gruodžio 1 d. „ŠK“ (Nr. 89) publikuojamas jos straipsnis „Iš didelio debesies mažas lietus: nei ekologinės bombos, nei pavojaus žmonėms, tik rajonui purvo kliuvo“. Ir pavadinimas byloja pats už save, ir pradžia įprastinė: „Blogas tas paukštis, kuris savo lizdą dergia“… Reik suprasti, kad tarybos narys V. Bulka tyras, kaip naujagimis, jo nusikaltimai – tik priešų pinklės, rajono gėda – tai mero gėda, ir kiti nuolat nesikartojantys paistalai. T.y. vėl vien insinuacijos, o tai reiškia – piktybiški išsigalvojimai, šmeižtas, apgalvotas neteisingų duomenų skleidimas su tikslu kažką apjuodinti, o kažką ir išbalinti. Išvartymai, visiškai neverti skaitytojo dėmesio.

„Kas per paukštis pati Irena, kas jai suteikė teisę skleisti visokius paistalus rajono gyventojų vardu, kada ji nustos ulbauti visokias nesąmones?“ – tokius ir panašius klausimus „Žeimenos krantų“ redakcijai nuolat užduoda ne tik skaitytojai, bet ir jos apšmeižti „savivaldybės išrinktieji“ (kaip dabar tuos, apie kuriuos rašinėja, vadina I. Pauliukevičienė).

„Žeimenos krantų“ informacija.