Neteisėtam turto valdytojui, reikalavusiam sugrąžinti tai, kas jam nepriklauso, pačiam teks apmokėti priteistas teismo išlaidas

… Bet V. Bukai, matomai, tai visiškai nesvarbu, panašu – svarbiau pritraukti visuomenės dėmesį prie savo skandalingos personos!

Įsivaizduokite tokią situaciją: jūs sutartam laikui į savo būstą įsileidote nuomininką, o sutartam laikui pasibaigus norite patys gyventi savo patalpose, ar tiesiog nenorite daugiau turėti jokių reikalų su jokiais nuomininkais. Atrodytų, viskas čia aišku: nuomininkas atlaisvina patalpas, ir jokių problemų. Paprastai taip ir būna. Tačiau tik ne tuo atveju, kai nuomininkas- Darbo partijos Švenčionių skyrius, kuris 10 metų nemokamai naudojosi Švenčionių rajono savivaldybės patalpomis… Su tokiu nuomininku susitarti ir išsiskirti geruoju jokių šansų nebuvo.
Ir kaip jūs manote, kas ką dabar į teismus paduoda? Ne savivaldybė partiją, o rajoninis veikėjas Vytautas Bulka, užsimojęs susigrąžinti raktus nuo buvusios partijos būstinės ir kaltinantis savivaldybę kliūčių valdyti partijos turtą sudarymu.
Būtent V. Bulka, žinoma, lydimas advokato iš sostinės, š.m. vasario 28 d. atvyko į teismą kaip ieškovo – Darbo partijos – atstovas.
Neteisėtų valdytojų jokios teisės
negali būti ginamos
Trumpai nupasakosime situaciją. 2006 m. gegužės 11 dieną (kaip dabar priimta sakyti – prie V.Vigelio valdžios) savivaldybė ištįsus 10 metų (!) leido Darbo partijos Švenčionių skyriui neatlygintinai naudotis patalpomis, esančiomis Švenčionyse, Strūnaičio g. 3 (70,77 kv. m poliklinikos pastate). Sutarties terminas pasibaigė artėjant 2016 m. vasarai. Dar sutarčiai nesibaigus, savivaldybė informavo, kad sutartis nebus tęsiama ir paprašė pasiruošti savivaldybės patalpų atlaisvinimui. Vėliau ilgo susirašinėjo pasėkoje patalpų atlaisvinimo terminas buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Tačiau ir šiam terminui suėjus patalpos atlaisvintos nebuvo. Savivaldybė išsiuntė Darbo partijai dar 10 laiškų, ir vėl gi – jokios reakcijos…
Pagaliau, 2017 m. birželio 30 d. dalyvaujant teismo antstoliui partijos turtas buvo perkeltas saugojimui į kitas patalpas, o patalpos, esančios Strūnaičio g. 3, atlaisvintos.
Visos šios datos ir laiškų skaičiai paimti ne nuo lubų, o iš Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimo.
Dar šiame sprendime irgi maždaug 10 kartų pabrėžta, kad Darbo partija reikalauja jai grąžinti tai, kas jai nepriklauso, kad teisėtas patalpų savininkas – rajono savivaldybė, cituojame: „Ieškovės (Darbo partijos), neteisėtai valdžiusiai patalpas, jokios teisės negali būti ginamos“, „Ieškovė patalpas valdė be jokio teisinio pagrindo“.
Tas pats vilkinimas – ir su partijos daiktais, kurių iki šiol niekas nesiteikė atsiimti. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad Darbo partijai trukdoma atsiimti jai priklausantį turtą, o savivaldybė, atvirkščiai, – pateikė visą krūvą rašytinių dokumentų – pranešimų-raginimų atsiimti turtą.
Išvada akivaizdi: politikams darbiečiams tiesiog norėjosi sukelti triukšmą, esą jų teisės pažeidžiamos, kad kažkas gali būti suinteresuotas naudoti jų dokumentaciją, domėtis partijos sąrašais, ir t.t. Tiesiog, pakurstyti susidomėjimą tuo, kas seniai jau nieko nedomina.
Visi Darbo partijos reikalavimai
buvo atmesti
Teismas, Lietuvos Respublikos vardu, atmetė Darbo partijos ieškinio dalį dėl daikto valdymo pažeidimų, taip pat nutraukė dalį dėl ieškinio reikalavimo panaikinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2017-06-30 turto iškraustymo aktą ir patalpų grąžinimo (Strūnaičio gatvėje) savivaldybei aktą Nr.(4.23)A4-582 nutraukti.
Priteista iš Darbo partijos išieškoti 2202,20 eurų savivaldybės naudai advokato išlaidoms kompensuoti.
Šis Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų sprendimas 30 dienų bėgyje (skaičiuojant nuo vasario 28 d.) gali būti apskundžiamas aukštesnės instancijos teismui – Vilniaus apygardos teismui.
…Galima netgi neabejoti, kad V. Bulka taip ir padarys. Partija apmokės išlaidas. O kokiais gi dar būdais galima sulaukti visuomenės dėmesio, jei ne skandalais ir bylinėjimais???
Savivaldybė teikia paslaugas gyventojams, o ne partijoms
Teismai, matomai, ne be reikalo nusprendė išieškoti iš Darbo partijos savivaldybės naudai lėšas, panaudotas advokato paslaugoms. Nors savivaldybės administracijoje ir yra Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, bet jo funkcijos – pirmiausia, teikti paslaugas rajono gyventojams, tokias kaip pirminė ir antrinė juridinė pagalba, o ne ginti savivaldybę nuo politinių pinklių.
Visuomenei taip pat svarbu žinoti ir tai, kad savivaldybės taryba šioje kadencijoje priėmė sprendimą, kuris nusako, kad nei viena partija, be jokių išimčių – ar ji yra valdančiojoje daugumoje, ar opozicijoje, neturi teisės naudotis valstybinėmis patalpomis, visos partijos turi patalpas nuomotis ar įsigyti civiliniu būdu.
O tose patalpose Strūnaičio gatvėje, kur anksčiau viešpatavo Darbo partija, dabar sėkmingai veikia Bendruomeniniai šeimos namai, dirbantys kaip ir tiesiogiai su vaikais, taip ir teikiantys paslaugas jų tėvams, šeimoms (pirmiausia – jaunoms šeimoms).