Rekordinio ilgio tarybos posėdyje netrūko diskusijų

Balandžio 28 d., penktadienį, įvyko ketvirtasis šių metų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyti 39 pagrindiniai ir 1 papildomas darbotvarkės klausimas.
Dėl ataskaitų gausos balandžio mėnesio tarybos posėdis užsitęsė iki vakaro. Šįkart daugiau nei 8 valandas trukusiame posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai. Bronislovas Vilimas dėl pateisinamos priežasties (komandiruotės) posėdyje nedalyvavo, dalis tarybos narių dalyvavo ne visame posėdyje.
Posėdyje savo ir tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitą pristatė meras Rimantas Klipčius, tarybai atsiskaitė administracijos direktorius Andrius Šarėjus, buvo perskaityti metiniai UAB „Fortum Švenčionių energija“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ir UAB „Švenčionių švara“ vadovų pranešimai. Praėjusių metų veiklos ataskaitą taip pat pateikė savivaldybės įmonė „Švenčionių planas“.
„Balandžio mėnesio tarybos posėdis tradiciškai yra vienas svarbiausių metuose, nes šį mėnesį tarybai už parėjusių metų veiklą atsiskaito tiek meras, tiek administracijos direktorius. Apžvelgiame praėjusius metus, nuveiktus darbus ir naujus planus. Kalbėdamas apie praėjusių metų veiklą, noriu padėkoti už atliktus darbus tiek savo komandai, tiek administracijai, tiek tarybos nariams, palaikiusiems iniciatyvas ir projektus. Šis tarybos posėdis buvo sudėtingas ir todėl, kad svarstėme daugiausiai klausimų šiais metais, jie buvo pakankamai svarbūs ir reikšmingi“, – apibendrina savivaldybės tarybos pirmininkas meras Rimantas Klipčius.
Už praėjusių metų veiklą posėdyje atsiskaitė savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Nuolatinė neįgaliųjų reikalų komisija, Visuomenės sveikatos biuras, savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų – Švenčionių rajono ligoninės, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, „Pabradės orkestro“ ir Švenčionių saugaus eismo mokyklos – vadovai ar valdybų pirmininkai.
Visoms minėtoms ataskaitoms buvo pritarta, po svarstymo nepatvirtinta tik Visuomenės sveikatos biuro direktorės Daivos Vinogradovos pristatyta šios biudžetinės įstaigos praėjusių metų ataskaita ir einamųjų metų veiklos planas. Tarybos palaikymo nesulaukė dar dvi tos pačios pranešėjos rengtos ir pristatytos ataskaitos: savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013-2015 metų programos 2015 metų ataskaita bei savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaita.
Priežastis, lėmusias tokį tarybos sprendimą, valdančiųjų vardu paaiškino savivaldybės meras Rimantas Klipčius. „Viena vertus, nevienareikšmiška, jog už visuomenės sveikatos stebėseną 2015 metais atsiskaitoma, kai už lango 2017-ųjų balandžio pabaiga. Vadovės paaiškinimai esą gruodžio mėnesį ji turėjusi daug darbų ir nespėjusi parengti ataskaitos, deja, yra nepriimtini. Antra, taryba nebalsuoja automatiškai, natūralu, kad ataskaitoms, parengtoms pakankamai nekokybiškai, pritarimo nebūna. Trečia, Visuomenės sveikatos biuras, kaip įstaiga, kurios pagrindinis tikslas ir misija yra prevencija, informuodama apie neįgyvendintas prevencines programas ir klaikius rodiklius, pastato save į mažų mažiausiai nepatogią padėtį. Ankstesni pokalbiai su vadove atskleidė, kad ji nevykdo bendradarbiavimo nei su poliklinika ir jos gydytojais, nei su seniūnijomis. Gyventojai nepasiekiami, jie nežino, nei kas yra Visuomenės sveikatos biuras, nei ką jis veikia. Turėkite omenyje, kad mūsų rajone vidutinė gyvenimo trukmė net 5 metais trumpesnė nei šalies vidurkis, mirtingumo rodikliai taip pat labai prasti. Visuomenės sveikatos biuras dirba jau beveik dešimtmetį, natūralu, kad norime matyti jo veiklos rezultatus. Manau, kad šiuo atveju vienareikšmiškai turės būti keliamas vadovo klausimas“, – motyvavo meras.
Svarstant Švenčionių rajono ligoninės ataskaitą paaiškėjo, kad šios įstaigos vadovas Tomas Saladis yra pateikęs prašymą atleisti iš pareigų. Posėdžio metu tiek ligoninės direktorius, tiek meras tokį prašymą komentavo lakoniškai. Oficiali mero pozicija, jog prie šio sprendimo buvo prieita direktoriui nepavykus išspręsti pacientų aptarnavimo problemų ir suvaldyti personalo.
„Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja mane kontroliuoti ir koordinuoti savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų veiklą. Be to, gyventojai, tiesiogiai rinkdami merą, patiki jam didelę atsakomybę už viską, kas vyksta savivaldybėje, ir aš, kaip meras, tą atsakomybę jaučiu. Ligoninė, vadovaujama T. Saladžio, įgyvendino nemažai tikslų, kuriuos jai buvo iškėlusi savivaldybės taryba. Tačiau aš matau ne tik gražų ligoninės fasadą, teigiamą įstaigos balansą, bet ir žmones. Niuansai, susiję su pacientų aptarnavimu ir personalo valdymu, sukėlė nemažai abejonių. Negalima ligoninės viduje išskirti tam tikrų grupių, formuoti kastas, skaldyti ir priešinti kolektyvą, tam pasitelkti finansines priemones. Ši nelygybė manęs netenkino, pastabas apie tai vadovui aš buvau išsakęs dar anksčiau. Kadangi šios problemos nebuvo išspręstos, mano prioritetu tapo gausaus būrio mūsų rajono žmonių darbo vietų išsaugojimas. Apmaudu, kad dėl sprendimo patenkinti direktoriaus prašymą atleisti teko patirti spaudimą iš įvairių valstybinių institucijų, nemaloniu akibrokštu tapo ir ligoninės automobilis, teikiantis išeinančiam įstaigos direktoriui perkraustymo paslaugas“, – aiškino ­meras.
Savivaldybės taryba posėdžio metu taip pat patvirtino 2017 metų socialinių paslaugų planą, sprendė klausimus, susijusius su savarankišku mokinių maitinimo organizavimu mokyklų valgyklose, leido Švenčionėlių socialinių paslaugų centrui įsigyti būstą, skirtą bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimui, nurašė beviltiškas skolas ir išnagrinėjo kitus klausimus.
Tarybos narei Rajai Krupeninai atsiėmus atsistatydinimo prašymą, galutinai išspręstas ir Antikorupcijos komisijos pirmininko klausimas. Po daugiau nei pusmetį užsitęsusio šios komisijos veiklos paralyžiaus, R. Krupenina tęs vadovavimą šiai svarbiai, todėl Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintai komisijai. Pirmininkė turės pasirūpinti ne tik šiais, bet ir praėjusiais metais susikaupusiais darbais, mat Antikorupcijos komisija nėra tarybai atsiskaičiusi nei už 2015, nei už 2016 metų veiklą.
„Tarybos narė R. Krupenina 2016 m. išsiskyrė tuo, kad praleido net 7 iš 10 tarybos komitetų posėdžių, dažnai neatvykdavo ir į tarybos posėdžius. Turint omenyje, kad įstatyme įtvirtintų prievolių nėra įvykdžiusi jos vadovaujama komisija, manau, kad toks gyventojų ir tarybos patikėtų pareigų nevykdymas turėtų būti įvertintas“, – komentuoja tarybai pirmininkaujantis meras.
Posėdžio metu taip pat patvirtinti 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifai, 2017 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai, 2018 m. žemės mokesčio tarifai ir nustatyti 2017 m. neapmokestinami žemės sklypų dydžiai.
Taryba taip pat patvirtino savivaldybės skolinimosi ir savivaldybės garantijų teikimo taisykles, pritarė ilgalaikės paskolos, skirtos investicijų projektų įgyvendinimui, paėmimui, nusprendė Švenčionėliuose steigti pramonės parką. Kilus abejonių dėl teisės aktų taikymo ir sulaukus žodinių Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pastabų, taryba nepriėmė sprendimo dėl UAB „Svirka“ paskyrimo Švenčionių autobusų stoties valdytoju.
Plačias diskusijas paskatino klausimas dėl viešosios ir privačios partnerystės projekto „Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės miestų gatvių apšvietimo renovacija“ tikslingumo. Nors šiam projektui įgyvendinti bus reikalingi dar mažiausiai du tarybos sprendimai, jis sukėlė nemažai aistrų ir prieštaravimų ne tik tarp valdančiųjų ir opozicijos, bet ir koalicijos viduje.
„Neapsieita be tam tikrų intrigų, prieštaravimų, valdančiojoje koalicijoje jau kelintą posėdį trūksta vienybės esminiais klausimais, tenka pasikliauti plačios valdančiosios koalicijos balsais. Keletas tarybos narių, paskatinti Kęstučio Trapiko, balsuoja kitaip nei dauguma, skaldo koaliciją iš vidaus, veikia kaip opozicija. Paskutiniai posėdžiai išryškino tam tikrus požiūrio, kartų skirtumus, koalicijoje pasigendu vienybės. Tokia situacija neprideda užtikrintumo, pagrįstai kyla pasitikėjimo klausimas, kurį, norėdami sėkmingai vykdyti savo programą, artimiausiu metu turėsime išspręsti. Kyla nepasitikėjimas tiek tarp tarybos narių, tiek administracijoje – žmonės mato, kad kažkas vyksta, tai trukdo kasdieniam darbui. Klausimus dėl tokių veiksmų pagrįstai kelia ir koalicijos partneriai. Jei mūsų kolegos tai vadina demokratija, tuomet jie veikia ne valdančiosios daugumos, o opozicijos pavidale. Juolab, kad nesutarimai kyla svarstant strateginius klausimus, sprendimai priimami kelių balsų skirtumu“, – situaciją apibendrino posėdžiui pirmininkavęs meras Rimantas Klipčius.
Švenčionių rajono savivaldybės ir „ŽK“ informacija.